Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 20, 2019

Модерна лаборатория обединява наука и бизнес

Новата инфраструктура се намира в два института на БАН. 

Научно-индустриална лаборатория "Индустрия i2030" (RILab i2030) обединява научния потенциал на девет лаборатории на Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) и Института по механика (ИМех). В консорциума важно място заема и бизнесът - FESTO, "Давид Холдинг", АМG Technology, NanoTech Lab и Софийската младежка иновационна лаборатория. Те са предоставили лицензирани програмни продукти за симулация на процеси и апаратура за научни изследвания.
Лабораторията е създадена с цел да интегрира науката, бизнеса и обучението в сферата на цифровите технологии. Да предлага на малките и средните предприятия и на високотехнологичната индустрия подкрепа за изследвания, съвместни иновационни и изследователски проекти. Лабораторията ще съдейства за използване и комерсиализиране на резултатите от научните изследвания, трансфера на технологии и реализацията на иновативни продукти. Тя осигурява и възможности за обучение и стаж на докторанти и специализанти, на ученици и студенти на практическа STE(A)M работа и по промишлена дигитализация. Ще се организират курсове за повишаване на уменията на инженерния персонал в Югоизточна Европа и квалификация в новите цифрови технологии.
"Институтите по информационни и комуникационни технологии и по механика са пример за връзката между бизнеса и науката. Подобни проекти подкрепят талантите ни да остават в България и Европа, а научните изследвания да са в полза на ежедневието на хората", споделя еврокомисар Мария Габриел при откриването.

 


Четете повече в бр. 20, 16 – 22 май 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale