Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 20, 2019

Науката освен забавна може да е и романтична

Това показаха финалистите в "Лаборатория за слава -  Fame Lab 2019". 

Медиен партньор е НИОН "Аз-буки". Хидробиологът Дмитрий Дашинов е тазгодишният двоен победител в XIII конкурс, проведен в рамките на IX фестивал на науката. Организатор на проявата е Британският съвет - България, заедно с Министерството на образованието и науката и Столична община. Докторантът в катедра "Обща и приложна хидробиология" на Биологическия факултет на Софийския университет ще представя България на европейския финал на Fame Lab в Челтнъм, Обединеното кралство. Той спечели както признанието на публиката, така и на журито с разказа за интересните "писма", които получава от реките.
"Много често имам за задача да изследвам водни проби, следейки за определени биоиндикатори - обяснява той в кратката си 3-минутна презентация, какъвто е регламентът на Конкурса. - Това са организми, които подсказват за състоянието на дадена река или езеро. От тях разбирам дали има замърсители, или не. Като биолог, всъщност получавам едно писмо от реката с данни, които ми подсказват какво се случва с водата в дадения момент." Младият учен представя пред публиката кратък етюд за това как ларва на еднодневка във водата прави репортажи за различни състояние на водата.
Подгласници на Дмитрий са София Славова и Ралица Манчева.
София Славова е от Толиати, Русия. Асистент е в Института по обща и неорганична химия - БАН. Тя разказва за възникването на живота на планетата, задължителното условие за което е наличието на биомолекули - градивните елементи на ДНК и РНК.
Презентацията на четвъртокурсничката по физика в СУ "Св. Климент Охридски" Ралица Манчева - преподавател в Центъра по забавна математика, е посветена на това да ни убеди колко красива наука е математиката.

 

Четете повече в бр. 20, 16 – 22 май 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale