Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 2, 2018

Психичното здраве – пренебрегнатата заплаха

Тенденцията за увеличаване броя на изпитите засилва тревожността и стреса у учители и ученици.

Когато децата имат физически здравословни проблеми, в училищата скоро разбират за тях. Доста често срещани са дейностите, които имат за цел да информират по-добре колко важно е физическото здраве, независимо дали се фокусират върху храненето, хигиената или спорта. На психическото здраве обаче се обръща по-малко внимание, въпреки че вероятността децата да страдат от психически или физически проблеми, е абсолютно еднаква. Защо е така и какъв е ефектът от пренебрегването на психичното здраве в образованието?
Физическите заболявания обикновено имат видим аспект, докато проблемите с психичното здраве често са скрити. Ние не само говорим по-малко за психичното здраве на децата, но на практика избягваме да мислим за него. Проучванията показват, че 50% от тях започват преди 15-годишна възраст, а 75% - преди навършване на 18-годишна възраст. Проектът за психичното здраве в училищата в Европа през 2015 г. установи, че около 10% от учениците на възраст между 6 и 11 години имат проблеми, изискващи грижи за психичното им здраве. Това означава, че във всяка класна стая в началните училища има средно две или три деца с психически проблеми.Четете повече в бр. 2, 11 – 17 януари 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale