Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 46, 2018

Училището дава тон на промените

"Все по-трудно можем да правим политики само с нормативни актове, инструкции и стандарти – казва министър Красимир Вълчев. 

– Трябва да насърчаваме училищните политики. Да провокираме и подпомогнем образователните институции да вложат енергия за развитието си и за повишаване на качеството на обучение в тях", заяви той на работна среща с регионалните управление на образованието. В нея се включиха зам.-министър Таня Михайлова, началници на РУО, директори на дирекции в Просветното министерство, синдикати.
Според министър Вълчев променящата се роля на РУО не означава отказ или отслабване на техните контролни функции, а по-скоро промяна във фокуса на работата им - повече подкрепа за образователните институции съобразно тяхната специфика и с подходящи инструменти. Министър Вълчев очаква предложения от началниците на РУО как да се повиши капацитетът на управленията за методическа подкрепа. "Ако е необходимо, ще организираме и специални обучения ", отбеляза просветният министър.
Министър Вълчев призова отново за безкомпромисни мерки срещу отсъствието от училище и срещу институции, които прикриват непосещаване на часовете. "За съжаление, имаме доста училища със среднодневна посещаемост под 50%. И там трябва да се взимат решителни мерки", допълни министърът.
Добрата новина е, че се предвижда нарастване на възнагражденията в РУО с повече от предвидения 10-процентов ръст на заплатите в бюджетния сектор от началото на 2019 г. По прадварителни разчети става дума за ръст от около 16 – 18 на сто.
Началници на РУО подготвят предложения за промени в нормативната база, която регулира дейността на регионалните управления. Целта е да се облекчи административната тежест и да се реагира бързо при възникващи проблеми.

 

Четете повече в бр. 46, 15 – 21 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale