Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 46, 2018

Специалист по електромобили – какво по-желано

От две години специалността се изучава в Техническата гимназия във Варна. 

Популярността й обаче вече е безусловна. Професионалната техническа имназия е единствената в региона, член на Индустриален клъстер за електромобили – ИКЕМ. Партньорството й с фирмите от клъстера е всекидневие. Верифициран е и педагогически персонал, който обучава в модерната професия "Техник на електромобили". Вече се обсъждат и учебни програми за бъдещите 12-класници.
"Училището ни е търсено. Резултатът след класирането за учебната 2018/2019 г. е 7 паралелки с по 26 ученици във всяка. А тази по "Автомобилна мехатроника" се пълни от първо класиране. Специалности като "Компютърна графика" и "Графичен дизайн" – единствени в областта, са желани и от много момичета, в резултат на което броят им в гимназията се увеличава", обяснява директорът инж. Ирма Дукова
За обучението на всяка от 32-те паралелки в направленията "Машиностроене", "Транспорт", "Аудиовизуални изкуства", "Електротехника и електроника" са осигурени и подходяща база и квалифицирани педагози. От 2008-а – годината на въвеждане на делегираните бюджети и на първите национални образователни програми, за подобряване и модернизиране на материалната база са инвестирани близо 2 000 000 лв. Впечатляващата сграда е включена с проект към ОП "Региони в растеж". Предстои саниране на сградата и ремонт на една от четирите работилници за ученически практики.
Реновирана е част от базата на ученическото общежитие на гимназията. С капацитет 130 места, то е пълно. В него приемат и ученици от областта, които учат и в други варненски училища.
Що се отнася до подготвени учители, в гимназията твърдят, че тук недостигът на кадри е непознат. Близо 15 процента от педагогическия екип са млади специалисти. Над 1300 лв. е средна заплата на педагози, на непедагозите е над 850.

 

Четете повече в бр. 46, 15 – 21 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale