Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 46, 2018

Делото на Светите братя променя коренно европейската писмена култура

Това казва проф. Светлина Николова, Кирило-Методиевски научен център – БАН. 

Тя е автор на един от четирите прочетени пленарни доклада на Международния конгрес по славистика в Белград.
"Кирило-Методиевото дело е променило коренно конфигурацията на европейската писмена култура с появата си в средата на IX век. Чрез него са направени първите крачки да се въведе като официална писменост за църквата и държавата нова азбука – славянската. Неоспорван факт е и доразвиването на това дело след Кирил и Методий от техните ученици в българската държава и неразривната му връзка с оформянето на националната идентичност на българите. Ето защо и посветените на тази проблематика научни изследвания върху тяхното дело от самото начало на институционалното развитие на българската хуманитаристика след Освобождението през 1878 г. и до момента се развиват много и имат значими постижения, признати от специалистите не само в България, но и от всички европейски страни, в които се провеждат подобни проучвания", коментира тя.
Проф. Николова разказва и за откритата българска катена към Псалтира в български ръкопис от XIV век, който се съхранява в Руската държавна библиотека в Москва. По думите й този кодекс е бил в руските земи още през XVI век. "Самият факт на нейното съществуване ясно показва големия интерес на българските средновековни книжовници към тълкуването на текста на Псалтира. В него е поместен Кирило-Методиевият превод на Псалтира, а не някоя от по-късните му редакции. Моите търсения показаха, че тя е била разпространена и в Русия през XV век. В един руски ръкопис от това време се намира неин препис, почти буквално повтарящ българския текст. Това е ново доказателство за възприемането на българската писмена традиция в руските скриптории от тази епоха", добавя ученият.


Четете повече в бр. 46, 15 – 21 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale