Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 46, 2018

Инвестиция в качеството на живот

Правителството отпуска допълнителни 1,3 млн. лв. 2019 г. за националната научна програма „БиоАктивМед“. 

Програмата е разработена в резултат на широки консултации за идентифициране на важни за секторните политики научни дейности. Целта е да се обедини огромен научен ресурс, чиито усилия да бъдат насочени към създаването на нови и съществено подобрени продукти, получени от природни източници. От учените се очаква да разработят и нови методологии за изследване на биологичноактивни вещества, тяхното качество и приложимост за целите на персонализираната и превантивната медицина. В случая лечението започва и се прилага съобразно спецификата на организма на пациента.
Успешното разработване на алтернативни подходи в борбата срещу инфекциозни, невродегенеративни и злокачествени заболявания е надежда за милиони хора по света. За съжаление, лечението с конвенционални лекарства унищожава не само засегнатите, а и здравите клетки. Новият вид лекарства – на базата на биологичноактивни вещества, със сигурност ще допринесе за подобряване качеството на живот дори на тези пациенти.


Четете повече в бр. 46, 15 – 21 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale