Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 47, 2018

Качествено образование за всеки

Шест екипа в Института за изследване на населението и човека към БАН представиха доклади по проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“, възложен от Министерския съвет.  

До какви изводи е стигнал един от екипите, изпълняващи проекта, разработил темата „Уязвими групи и общности“. Именно там са залегнали голяма част от предложените мерки, свързани с образованието.
Екипът, ръководен от проф. Илона Томова, решава да изследва факторите за демографските дисбаланси. От научната литературата става ясно, че в страните с високи социални неравенства хората живеят по-кратко, а смъртността е висока, защото качеството на живот в страната не е добро. Миграцията също е голяма, защото хората не желаят да живеят при подобни условия.
Според проф. Томова, ако неравенствата продължат да нарастват, държавните институции, партиите, интелигенцията няма да са в състояние да формулират общи цели и интереси, които да обединят хората, защото в едно силно поляризирано общество живеем в паралелни светове с различни ценности. При това положение доверието в институциите пада рязко, наблюдава се срив по показателите за демократично развитие на държавата. При увеличаване на неравенствата е застрашен и гражданският мир, институциите трудно се справят с нелегитимното насилие, нараства насилствената смъртност. Забавят се темповете на икономическото развитие и на доходите на мнозинството. Заради всичко това се увеличава и миграцията сред младите, а това смалява контингента от жени, способни да раждат.
Екипът на проф. Томова измерва дела на жените във фертилна възраст в различните етнически групи и показва, че той постоянно спада при българките, стагнира при българските турци и се увеличава при ромите. Последните преброявания показват колко нараства групата на децата, за които българският не е майчин език. Ако до 2001 г. най-многобройна все още е била групата на турците, от 2011 г. най-голяма детска група от 0 до 9 години е на ромите. Навсякъде по света най-висока е раждаемостта при най-ниско образованите. „Справянето с такива дисбаланси по света става с подобряване на образованието на тези групи и предоставяне на възможност за включването им в пазара на труда с прилични доходи“, уточнява проф. Томова.

 

Четете повече в бр. 47, 22 – 28 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale