Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 47, 2018

Облик, създаван от малките детайли

Няма жалби, няма и конфликт, който да не е решен в училище. 

Не приемайте тези думи като декларация, а като доказателство за отличната работа на сърцати и отдадени на работата си педагози. Какъвто е и екипът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в смолянското село Смилян. Много по-лесно е проблемите да се прехвърлят на кмета или на Общинския съвет, но истинско майсторство е да създадеш такава образователна среда, в която всички участници безрезервно вярват в теб и спокойно поверяват детето си в твоите ръце.
Ако се питате какво предизвиква подобни твърдения, ще ви кажем - те са резултат на сглобяването на множество отделни детайли, които, свързани в обща картина, създават облика на едно училище. Намиращо се близо до големия град, смилянското ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ успява да задържи децата – не само с добри преподаватели, но и с отношението и грижите си за тях. След дълго прекъсване в училището отново работи медицински кабинет. Най-многобройната паралелка в областта – общо 24 деца, също е тук. Дори и по време на следобедната занималня освен дежурния възпитател не е рядкост да срещнеш при децата някой от учителите по математика или физика, например. През тази учебна година учениците са включени в 16 извънкласни дейности с практическа насоченост.

 

Четете повече в бр. 47, 22 – 28 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale