Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 47, 2018

90% прием по първо желание

„Много сме радостни, че вече над 90% от записалите се да учат при нас, са направили това по първо желание“, казва директорката на Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас инж. Павлина Градишка. 

И добавя, че традиционно нямат проблеми с приема, но за сметка на това имат по-амбициозни цели. И първата е да повишат мотивацията на децата, които идват при тях. „Знаете, че често пъти изборът в VII клас се прави по-скоро от родителите. При нас има деца, чиито родители също са завършили тук“, разказва директорката.
Догодина гимназията ще отбележи своята 60-годишнина и по думите на инж. Градишка през цялото време стремежът е бил училището да се развива устойчиво. „Училището ни е създадено само с две специалности – хлебари и пекари, но днес в него се преподават много повече специалности, свързани с туризма.“ В него се обучават 1000 ученици по специалности, търсени на пазара на труда, а регионът е с богати възможности за реализация. Но педагогическият колектив не разчита само на това.
Екипът на школото се стреми да привлича децата и с широките възможности за развитие, които се предлагат в училище не само по отношение на професионалното образование. Учениците могат да развиват своите заложби в широк кръг от извънкласни дейности и в областта на музиката, и в областта на изобразителното изкуство, и в една от най-модерните днес сфери – роботиката. Успехите не закъсняват – наскоро отборът на гимназията завоюва трето място на регионалното състезание по роботика „B.S.T. Robotics“.

 

Четете повече в бр. 47, 22 – 28 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale