Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 47, 2018

Темели със 125-годишна история

За да влезеш тук, първата стъпка е залата на музея. 

Така правят всички – новоприети ученици и новопостъпили учители. Така правят гости, педагози, политици, журналисти от страната и чужбина. Но далеч няма да е истина изводът, че говорим за училище, което мери ръст с брой години. Количествените характеристики тук остават за статистиката. Мярката за постигнато е по-друга. Именно затова са изградили музей – да видят поколенията темелите, заложени преди повече от век.
„Реформаторство и идеализъм, може и така да се нарекат тези темели. За музейната експозиция събрахме хиляди снимки, факсимилета на документи с печати от Царство България, Народна република България и Република България, грамоти, летописни книги, писма, плакети... Затова искаме всеки да тръгне оттук, за да се разбере кои сме“, не без гордост говори Валери Христов – директорът на СУ „Климент Охридски“ в Ловеч.


Четете повече в бр. 47, 22 – 28 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale