Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 47, 2018

В Средище знаят какво правят

Сградата става готова за 6 месеца – от юли 2017 г. до средата на декември на същата година. 86 календарни дни са отделени за строителните работи.

Финансирането е по ОП „Региони в растеж“. Над 1 100 000 лв. отиват за близо 1000 кв. м. новозастроена площ, за оборудването, ученическите маси и столове, за асансьора... В новото училище са лекарският кабинет и учителската стая. Тук са шестте специализирани кабинета по професионална подготовка. В тях с предимство са часовете по автотранспорт в селското стопанство, по животновъдство и растениевъдство.
В името на коректността трябва да уточним. Всъщност далеч не става дума за ново училище. Новопостроената сграда поема част от учебния процес на Селскостопанската гимназия в силистренското с. Средище. В последните години на старото училище на метри от Дунав става тясно.
Директорът на ПГ по механизация на селското стопанство Камен Неделчев обяснява строителството на новата сграда с „икономически най-целесъобразния аргумент – децата са повече! Ако погледнем само десетина години назад, учениците ни са три пъти повече. През изминалата учебна година – 2017/2018 г., те бяха 190, през настоящата само в дневна форма са 240. Преди 10 години учениците тук са 86...
Трудно, но с успех разчупихме консервативното мислене на родителите по отношение образованието на момичетата след завършване на основно образование. От учебната 2004/2005 г. в училището се записаха първите ученички. Днес в професионалната гимназия учат 30 момичета.
Освен сериозно, качествено образование учениците ни получават напълно безплатно общежитие, учебници, учебни пособия, храна“, обяснява Камен Неделчев.

 

Четете повече в бр. 47, 22 – 28 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale