Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 47, 2018

Фундаментална и приложна наука в едно

„Математиката и информатиката се превърнаха в метаинфраструктура на всички останали науки и развитието им е важно за цялото общество“. 

Това подчертава председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Той е начело на Института по математика и информатика в периода 2012 – 2016 г. „Институтът е създаден на 27 октомври 1947 г. – разказва директорът му акад. Веселин Дренски. – Началото е поставено в две тавански помещения, които се намират срещу Физическия факултет на Софийския университет. Решено е в него да има 3 комисии – по демографски изучавания, по математически изучавания на репрезентативния метод в статистиката и за финансово-математическо проучване на държавните и гарантираните от държавата външни облигационни заеми. „Още тогава на учените се възлагат не само чисто научни задачи, но и такива с изключително приложен характер“, продължава акад. Дренски. През 1949 г. се създава Математическият институт към физико-математическия клон, а неговият първи ръководител е акад. Любомир Чакалов.
Десетина години по-късно е факт първата българска изчислителна машина, първообраз на днешните компютри. От самото си начало Институтът е водещ български център за изследвания и подготовка на висококвалифицирани кадри. Провежда се дългосрочна политика, свързана с развитието на математиката, информатиката и информационните технологии.
Днес учените в Института работят по 15 научноизследователски и научно-приложни теми. „Всяка година се организират 15 международни и 20 национални конференции“, подчертава акад. Дренски. Учените в Института участват в международни редколегии на над 50 научни списания, издавани у нас и в чужбина. В него действат 16 постоянни научни семинара.

 

Четете повече в бр. 47, 22 – 28 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale