Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 6, 2019

Трябва да пишем правилно, затова говорим за това

Как се пише – затова или за това?  

Отговорът е, че и двете са възможни, но зависи от функцията и значението им в изречението.
Затова е дума, която може да функционира като наречие или съюз със значение ‘по тази причина’: – Защо не остана? – Болеше ме глава, затова. (или Имах главоболие, затова си тръгнах.).
За това представлява съчетание от предлог и показателно местоимение: Минавам през развод и говоря често за това; Ще си платим за това, че унищожаваме природата; За това яке няма да дам и 10 лева. По същия начин можем да образуваме и съчетания като по това, на това, от това, преди това.
Накратко, за да решим дали трябва да напишем затова или за това, правим проста проверка – можем ли да заменим това с друга дума, или не можем? Ако можем, то тогава пишем съчетанието за това: говоря за това – говоря за развода; плащам за това – плащам за безразсъдството. Ако обаче се въвежда просто изречение в рамките на сложното, то тогава използваме съюза затова: Не трябва да се правят грешки, затова учим правилата.

Д-р Ивелина Стоянова
е сътрудник на Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН.

Четете повече в бр. 6, 7-13 февруари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale