Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 17-18, 2019

С нови мерки насърчават обучението на възрастни

Пет работни групи с участието на експерти от държавни ведомства и неправителствени организации в работен порядък генерираха нови идеи и подходи, които да залегнат в правителствен документ за пътища и мерки за повишаване уменията на възрастните. 

На форум в Старосел те очертаха възможните варианти, които да мотивират възрастните да се включват в различни обучения; как да се създаде индивидуализирано предложение за обучение, съобразено нуждите на всеки възрастен; как да се облекчи процедурата за валидиране на уменията от неформално учене; как да се извършва предварителна оценка на уменията за заетост преди включването на възрастните в обучение за повишаване на уменията; как да се оказва подкрепа на работодателите за повишаване квалификацията на техните работници.
„Нуждата от обучението на възрастните нараства все повече, защото животът го изисква от нас. Непрекъснатото учене и квалификация се превръщат в необходимост за успешното реализиране на пазара на труда. Затова трябва да се набележат мерки за увеличаване броя на хората, които се включват в различните обучения, и ученето през целия живот да стане по-ефективно“, категорична е зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова.
Предложените идеи ще залегнат в нов документ за мерки за повишаване уменията на възрастните, който ще бъде подложен на широко обсъждане. По него правителството ще може да набележи бъдещите си политики в този сектор, пояснява Валентина Дейкова – национален координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. Тя уточни, че в координационния съвет на Националната платформа към момента членуват над 400 институции за образование и обучение. Очаква се до края на годината броят им да надхвърли 600. Във всяка област има и координатор, който изгражда местни структури. Основната им задача е да реализират по региони обучението на възрастните през целия живот.
Препоръката на Съвета на Европа за повишаване на уменията на възрастните предвижда всички страни членки на ЕС да създадат свои механизми, документи и програми, чрез които да мобилизират така наречения „спящ потенциал“. От него се очаква да реши проблема с острия недостиг на работна ръка. „Все по-рядко говорим за безработица. Но сме изправени пред друг проблем – създават се нови работни места, които остават незаети заради недостатъчната квалификация и липсата на нови умения, които се изискват от работодателите“, каза Дейкова. От бъдещите работници вече се очаква не само да притежават необходимите технически умения, но и да влагат емоции, да мислят критично, да взимат решения. Тези компетентности трябва да започнат да се изграждат още в училището и да се надграждат и развиват през целия живот.


Четете повече в бр. 17 – 18, 24 април – 8 май 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale