Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Български език и литература

Научно-методическо списание

Профил на списанието

 

ba03

„Български език и литература“ e специализирано научно-методическо списание. Повече от 50 години то способства за усъвършенстване на образователния процес по български език и литература, като го полага на актуални теоретични – методически, лингвистични, литературоведски основи, като отстоява европейски стандарти и критерии, но с респект, уважение и съобразяване с националната традиция. То публикува научни изследвания по съществени теми и компоненти на учебната дисциплина български език и литература.


Списанието предоставя възможност на всички, причастни към езиковата и литературната култура на учениците, към начините за постигането ù, да участват професионално с научни разработки, да дискутират по проблеми на родноезиковото и литературното обучение, да споделят добри преподавателски практики. То е полезно за учители, университетски преподаватели, докторанти, студенти, експерти, както и за читатели с интереси в областта на продължаващото образование.


Основните тематични направления на списанието са: Езикознание; Литературознание; Методика (на обучението по български език и литература); Опитът на преподавателя; Мнения и позиции; Рецензии и информация; Личности в образованието и в науката; Студентски форум.

За публикуване се допускат материали в посочените направления и отговарящи на изискванията за оформяне.

 

The articles from Bulgarian Language and Literature
Journal are listed through EBSCOhost Research Databases


Bulgarian Language and Literature Journal has been included

in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

bel cober site

 

 

ISSN 1314 – 8516 (Online)
ISSN 0323 – 9519 (Print)

 

Периодика на списанието – 6 книжки годишно.

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

KM forum

 

Научно-методическите списания на издателство "Аз Буки" можете да намерите в книжарниците на:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски“, 
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Книжарницата на Нацоналния природонаучен музей в София.where bg

epale