Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Български език и литература

Научно-методическо списание

KM forum inside

 

През май т. г. в Италия се проведе първият по рода си международен нау-
чен форум на слависти и палеобългаристи, посветен на митовете, създадени
от славянските народи, за живота и делото на светите братя Кирил и Методий.
Домакин на проявата е Университетът Ca’Foscari във Венеция. Сред инициа-
торите на форума са проф. Александър Наумов и проф. Илияна Кръпова.
В работата му взе участие и вицепрезидентът на Република България Мар-
гарита Попова.


Форумът във Венеция е и първата стъпка за отбелязването на юбилея, който
светът ще чества след две години – 1150 години от Венецианския диспут. Спо-
ред преданията именно на него Константин-Кирил Философ защитава правото
на славянските народи да имат богослужение и книжнина на родния си език.


 

Докладите от научния форум:

 

Встъпителни думи към участниците в първата кирилометодиевска среща във Венеция 
[Introductory Words to the Participants in the First CyrilloMethodian Meeting in Venice] / 
Илияна Кръпова / Iliana Krapova

 icon Отвори пълния текст

 

Култът на Кирил и Методий през Българското Възраждане 
[The Cult of Cyril and Methodius in the Bulgarian Revival] / 
Кирил Топалов / Kiril Topalov

icon Отвори пълния текст

 

I Manoscritti Di Frisinga E La Tradizione Cirillo-metodiana /
Alberto Frasson

icon Отвори пълния текст

 

Tradizione Cirillo-metodiana Come Dispositivo Culturale Per La Riunificazione Delle Chiese /
Fabian Pavel Fonovic

icon Отвори пълния текст

 


 where bg

epale