Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Български език и литература

Научно-методическо списание

 

ba03

„Български език и литература“ e специализирано научно-методическо списание. Повече от 50 години то способства за усъвършенстване на образователния процес по български език и литература, като го полага на актуални теоретични – методически, лингвистични, литературоведски основи, като отстоява европейски стандарти и критерии, но с респект, уважение и съобразяване с националната традиция. То публикува научни изследвания по съществени теми и компоненти на учебната дисциплина български език и литература.


Списанието предоставя възможност на всички, причастни към езиковата и литературната култура на учениците, към начините за постигането ù, да участват професионално с научни разработки, да дискутират по проблеми на родноезиковото и литературното обучение, да споделят добри преподавателски практики. То е полезно за учители, университетски преподаватели, докторанти, студенти, експерти, както и за читатели с интереси в областта на продължаващото образование.


Основните тематични направления на списанието са: Езикознание; Литературознание; Методика (на обучението по български език и литература); Опитът на преподавателя; Мнения и позиции; Рецензии и информация; Личности в образованието и в науката; Студентски форум.

За публикуване се допускат материали в посочените направления и отговарящи на изискванията за оформяне.

 

 

Статиите на сп. Български език и литература 
се реферират, индексират и листват в:

 

- Web of Science: Emerging Sources Citation Index

 

European Reference Index for the Humanities 
  and the Social Sciences (ERIH PLUS)

 

- Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

- EBSCOhost Research Databases

 

- Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

 

bel cober site

 

 

ISSN 13148516 (Online)
ISSN 0323–9519 (Print)

 

Периодика на списанието – 6 книжки годишно.

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

KM forum

 

Научно-методическите списания на издателство "Аз Буки" можете да намерите в книжарниците на:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски“, 
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Книжарницата на Нацоналния природонаучен музей в София.where bg

epale