Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Математика и информатика

Научно-методическо списание

Профил на списанието

 

ba03 Списание „Математика и информатика” излиза от 1958 г. и е продължител на списания „Математика и физика” (до 1976 г.), „Обучението по математика” (до 1988 г.) и „Обучението по математика и информатика” (до 1994 г.). Носител е на орден „Св. св. Кирил и Методий”.


Стремежът на редколегията е да съчетае в хармонично единство знанието, ученето и технологиите с надеждата да илюстрира идеята, че едно от най-важните приложения в науката е образованието. Освен материали, отразяващи добрите традиции в преподаването на математика и информатика у нас, в списанието се третират проблеми, свързани с иновативни образователни стратегии. На страниците му намират място разработки в рамките на престижни европейски проекти, чиито автори са международни експерти, български учени, учители и дори ученици, правещи първите си стъпки в науката. Дискутират се идеи и добри практики за интегриране на математиката, информатиката и информационните технологии с цел да се насърчи изследователският подход в учебния процес.


Основни рубрики са:
„Ние и светът”; „Математическото образование по света”; „Международни проекти”; „Математика & Информатика”; „Учебни програми. Учебници”; „Въпроси на преподаването”; „Извънкласна работа”; „Научнопопулярен отдел”; „Проучвания. Резултати”; „Дискусии”; „Олимпиади. Състезания”; „Конкурсните изпити по математика и информатика”; „Ако работите с малките ученици”; „Из историята на математиката”; „Наши учени. Наши учители”; „За студентите”.

 

The articles from mathematics and informatics Scientific Journal
are listed through EBSCOhost Research Databases

 

The mathematics and informatics Scientific Journal
has been included in the European Reference Index
for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

 ISSN 1314 – 8532 (Online)
ISSN 1310 – 2230 (Print)

Научно-методическите списания на издателство "Аз-буки" можете да намерите в книжарниците на:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски“, 
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Книжарницата на Нацоналния природонаучен музей в София.where bg

epale