Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Математика и информатика

Научно-методическо списание

Съдържание

2019 година
"Математика и информатика", книжка 2, година LXII, 2019
"Математика и информатика", книжка 1, година LXII, 2019 - свободен достъп

 

2018 година

Годишно съдържание на сп. „Математика и информатика“
"Математика и информатика", книжка 6, година LXI, 2018
"Математика и информатика", книжка 5, година LXI, 2018
"Математика и информатика", книжка 4, година LXI, 2018
"Математика и информатика", книжка 3, година LXI, 2018
"Математика и информатика", книжка 2, година LXI, 2018
"Математика и информатика", книжка 1, година LXI, 2018 - свободен достъп

 

2017 година

Годишно съдържание на сп. „Математика и информатика“
"Математика и информатика", книжка 6, година LX, 2017
"Математика и информатика", книжка 5, година LX, 2017
"Математика и информатика", книжка 4, година LX, 2017
"Математика и информатика", книжка 3, година LX, 2017
"Математика и информатика", книжка 2, година LX, 2017
"Математика и информатика", книжка 1, година LX, 2017 – свободен достъп

 

2016 година

Годишно съдържание на сп. „Математика и информатика“
"Математика и информатика", книжка 6, година LIX, 2016
"Математика и информатика", книжка 5, година LIX, 2016
"Математика и информатика", книжка 4, година LIX, 2016
"Математика и информатика", книжка 3, година LIX, 2016
"Математика и информатика", книжка 2, година LIX, 2016
"Математика и информатика", книжка 1, година LIX, 2016- свободен достъп

 

2015 година

Годишно съдържание на сп. „Математика и информатика“
"Математика и информатика", книжка 6, година LVIII, 2015
"Математика и информатика", книжка 5, година LVIII, 2015
"Математика и информатика", книжка 4, година LVIII, 2015
"Математика и информатика", книжка 3, година LVIII, 2015
"Математика и информатика", книжка 2, година LVIII, 2015
"Математика и информатика", книжка 1, година LVIII, 2015 - свободен достъп

2014 година
Годишно съдържание на сп. „Математика и информатика“
"Математика и информатика", книжка 6, година LVII, 2014
"Математика и информатика", книжка 5, година LVII, 2014
"Математика и информатика", книжка 4, година LVII, 2014
"Математика и информатика", книжка 3, година LVII, 2014
"Математика и информатика", книжка 2, година LVII, 2014
"Математика и информатика", книжка 1, година LVII, 2014 - свободен достъп

2013 година
Годишно съдържание на сп. „Математика и информатика“
"Математика и информатика", книжка 6, година LVI, 2013
"Математика и информатика", книжка 5, година LVI, 2013
"Математика и информатика", книжка 4, година LVI, 2013
"Математика и информатика", книжка 3, година LVI, 2013
"Математика и информатика", книжка 2, година LVI, 2013

"Математика и информатика", книжка 1, година LVI, 2013 - свободен достъп

 

2012 година
Годишно съдържание на сп. „Математика и информатика“ 
"Математика и информатика", книжка 6, година LV, 2012
"Математика и информатика", книжка 5, година LV, 2012
"Математика и информатика", книжка 4, година LV, 2012
"Математика и информатика", книжка 3, година LV, 2012
"Математика и информатика", книжка 2, година LV, 2012
"Математика и информатика", книжка 1, година LV, 2012 - свободен достъп

 where bg

epale