Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Педагогика

Българско научнотеоретично и методическо списание

Профил на списанието

ba03

 

pedagogynews

ISSN 1314 – 8540 (Online)
ISSN 0861 – 3982 (Print)

 

 

"Педагогика" e научно списание, което обединява вътрешно-предметните направления на педагогическото познание в неговия широк информационен спектър: предучилищно възпитание, начално образование, образование на възрастни, сравнителна педагогика, специална педагогика, история на педагогиката, социална педагогика… Във фокуса на списанието са всички образователни нива – от предучилищното, основното, средното и висшето образование до ученето през целия живот. Списанието отразява иновативни идеи, експериментални резултати, съвременни тенденции и перспективи за развитието на педагогическата наука и обогатяване на реалната педагогическа практика. Съдържателните изследователски търсения насочват към богато тематично разнообразие и към очертаване на дискусионни тези, както и към проникване в територията на гранични научни области. С цел придаване на представителна изследователска цялостност и смисленост на изследваните явления списанието предлага широки възможности за споделяне на изследователски проникновения и постижения, на добри педагогически практики.
Основните раздели и теми на списанието са: Теория и опит; Научни изследвания; История на образованието и педагогическите науки; Философия на образованието; Чуждестранна образователна традиция и съвременен опит; Добри педагогически практики; Мнения и позиции; Личности в науката; Книжнина; Архив.
Периодика на списанието: 9 книжки годишно.

Очакваме Вашите мнения и коментари на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Списанието е правоприемник на: 
сп. „Народна просвета“ (1928 г.), 
сп. „Предучилищно възпитание“ (1953 г.), 
сп. „Начално образование“ (1961 г.)


The articles from Pedagogy Journal are listed through EBSCOhost Research Databases


The Pedagogy Journal has been included in the European Reference Index
for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

 

The articles in Pedagogy Journal are full text indexed by
the Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

The articles in Pedagogy Journal are indexed
by Google Scholar, Primo (Ex Libris) and Summon (ProQuest)

Издаването на списанието през 2015 година се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“


Научно-методическите списания на издателство "Аз Буки" можете да намерите в книжарниците на:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски“, 
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Книжарницата на Нацоналния природонаучен музей в София.where bg

epale