Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Педагогика

Българско научнотеоретично и методическо списание

Профил на списанието

ba03

 

pedagogynews

ISSN 13148540 (Online)
ISSN 0861–3982 (Print)

 

 

"Педагогика" e научно списание, което обединява вътрешно-предметните направления на педагогическото познание в неговия широк информационен спектър: предучилищно възпитание, начално образование, образование на възрастни, сравнителна педагогика, специална педагогика, история на педагогиката, социална педагогика… Във фокуса на списанието са всички образователни нива – от предучилищното, основното, средното и висшето образование до ученето през целия живот. Списанието отразява иновативни идеи, експериментални резултати, съвременни тенденции и перспективи за развитието на педагогическата наука и обогатяване на реалната педагогическа практика. Съдържателните изследователски търсения насочват към богато тематично разнообразие и към очертаване на дискусионни тези, както и към проникване в територията на гранични научни области. С цел придаване на представителна изследователска цялостност и смисленост на изследваните явления списанието предлага широки възможности за споделяне на изследователски проникновения и постижения, на добри педагогически практики.
Основните раздели и теми на списанието са: Теория и опит; Научни изследвания; История на образованието и педагогическите науки; Философия на образованието; Чуждестранна образователна традиция и съвременен опит; Добри педагогически практики; Мнения и позиции; Личности в науката; Книжнина; Архив.
Периодика на списанието: 9 книжки годишно.

Очакваме Вашите мнения и коментари на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Списанието е правоприемник на: 
сп. „Народна просвета“ (1928 г.), 
сп. „Предучилищно възпитание“ (1953 г.), 
сп. „Начално образование“ (1961 г.)

 

 

Статиите на сп. Педагогика 
се реферират, индексират и листват в:

 

- Web of Science: Emerging Sources Citation Index

 

European Reference Index for the Humanities 

  and the Social Sciences (ERIH PLUS)

 

- Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

- EBSCOhost Research Databases

 

- Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

 


Научно-методическите списания на издателство "Аз Буки" можете да намерите в книжарниците на:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски“, 
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Книжарницата на Нацоналния природонаучен музей в София.where bg

epale