Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Философия

Научно-методическо списание

Профил на списанието

ba03  
philosophy news

Списание „Философия“ е научно издание, насочено към това, да насърчава изследвания и дискусии във всички области на философията: метафизика, гносеология, логика, етика, естетика, социална и политическа философия, история на философията и философия на науката, религията, историята, езика, образованието и др. Поради актуалността на проблематиката списанието насърчава изследвания и в областта на психологията. Списанието цели не само да провокира търсения в широк спектър от проблемни области, но и да допринесе за подобряване на обучението. Същевременно то се стреми да стимулира обмяната на идеи между философи и учени и от други сфери на хуманитаристиката, природните и социалните науки, образованието, изкуствата и религиознанието. За постигане на целите си редакционната колегия приема статии, които биха могли да допринесат за обогатяване на философското знание и усъвършенстване на неговото преподаване. Политиката на редакторите е списанието да се утвърди като открит форум за стойностни дискусии, както и като ценен източник на информация за всички, които се интересуват от философия. От това следва, че се приемат всякaкви по вид разработки, независимо от философската школа или концептуалните предпоставки, от които са развити. Статиите могат да бъдат критически или конструктивистки, систематични или фрагментирани, спекулативни или проучвателски, исторически или тематични. Списанието предлага също и преглед на философска литература, за да поддържа читателите си информирани относно съвременни изследвания и нови публикации. Важно е да се отбележи, че изразените в публикациите схващания не отразяват разбиранията на редакторите.


Периодичност на изданието – четири книжки годишно.
Очакваме вашите идеи и коментари на електронен адрес:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ISSN 13148559 (Online); ISSN 0861–6302 (Print)

 

 

Статиите на сп. Философия 
се реферират, индексират и листват в:

 

- Web of Science: Emerging Sources Citation Index

 

- The Philosopher's Index

 

European Reference Index for the Humanities 
  and the Social Sciences (ERIH PLUS)

 

- Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

- EBSCOhost Research Databases

 

- Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

 


Научно-методическите списания на издателство "Аз Буки" можете да намерите в книжарниците на:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски“, 
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Книжарницата на Нацоналния природонаучен музей в София.where bg

epale