Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Професионално образование

Научно-методическо списание

Съдържание

 

2019 година
Професионално образование, година XXI, книжка 2, 2019

Професионално образование, година XXI, книжка 1, 2019 - свободен достъп

 

2018 година

Годишно съдържание на сп. „Професионално образование“

Професионално образование, година XX, книжка 6, 2018

Професионално образование, година XX, книжка 5, 2018

Професионално образование, година XX, книжка 4, 2018

Професионално образование, година XX, книжка 3, 2018

Професионално образование, година XX, книжка 2, 2018

Професионално образование, година XX, книжка 1, 2018 - свободен достъп

 

2017 година

Годишно съдържание на сп. „Професионално образование“
Професионално образование, година XIX, книжка 6, 2017
Професионално образование, година XIX, книжка 5, 2017
Професионално образование, година XIX, книжка 4, 2017
Професионално образование, година XIX, книжка 3, 2017
Професионално образование, година XIX, книжка 2, 2017
Професионално образование, година XIX, книжка 1, 2017 - свободен достъп

 

2016 година

Годишно съдържание на сп. „Професионално образование“
Професионално образование, година XVIII, книжка 6, 2016
Професионално образование, година XVIII, книжка 5, 2016
Професионално образование, година XVIII, книжка 4, 2016
Професионално образование, година XVIII, книжка 3, 2016
Професионално образование, година XVIII, книжка 2, 2016
Професионално образование, година XVIII, книжка 1, 2016 - свободен достъп

 

2015 година

Годишно съдържание на сп. „Професионално образование“
Професионално образование, година XVII, книжка 6, 2015
Професионално образование, година XVII, книжка 5, 2015
Професионално образование, година XVII, книжка 4, 2015
Професионално образование, година XVII, книжка 3, 2015
Професионално образование, година XVII, книжка 2, 2015
Професионално образование, година XVII, книжка 1, 2015 - свободен достъп 

 

2014 година

Годишно съдържание на сп. „Професионално образование“
Професионално образование, година XVI, книжка 6, 2014
Професионално образование, година XVI, книжка 5, 2014
Професионално образование, година XVI, книжка 4, 2014
Професионално образование, година XVI, книжка 3, 2014
Професионално образование, година XVI, книжка 2, 2014
Професионално образование, година XVI, книжка 1, 2014 - свободен достъп

2013 година
Годишно съдържание на сп. „Професионално образование“
Професионално образование, година XV, книжка 6, 2013
Професионално образование, година XV, книжка 5, 2013
Професионално образование, година XV, книжка 4, 2013
Професионално образование, година XV, книжка 3, 2013
Професионално образование, година XV, книжка 2, 2013

Професионално образование, година XV, книжка 1, 2013 - свободен достъп

 

2012 година
Годишно съдържание на сп. „Професионално образование“ 
Професионално образование, година XIV, книжка 6, 2012
Професионално образование, година XIV, книжка 5, 2012
Професионално образование, година XIV, книжка 4, 2012
Професионално образование, година XIV, книжка 3, 2012
Професионално образование, година XIV, книжка 2, 2012
Професионално образование, година XIV, книжка 1, 2012 - свободен достъп
 


where bg

epale