Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Стратегии на образователната и научната политика

Научнотеоретично списание

Профил на списанието

ba03

 „Стратегии на образователната и научната политика“ е научнотеоретично списание, основано през 1993 година, което има за цел да:

- Запознае педагогическите специалисти с управленски функции: директори на образователни институции, експерти от регионалните инспекторати, както и специалисти в общини, с визията за образователната политика на МОН.
- Представя научни анализи и парадигми за развитието на българското образование в европейски контекст за университетски преподаватели и специалисти от научно-образователния сектор в системата на висшето образование.
- Представя стратегическите приоритети в областта на научните изследвания с теоретичен и приложен характер.
- Ориентира педагогическата колегия от всички степени на образователната система за приложение на иновативни образователни практики и връзката им с научната политика на МОН.
- Ориентира изследователите в науката и образователната практика за реализиране на проектни предложения и програми в европейски и национален контекст, закони, държавни образователни стандарти, учебни програми и други документи с препоръчителен и директивен характер, свързани с българската образователна политика.
- Поддържат се постоянни рубрики за политиката в средното и висшето образование, научната политика, интеграцията в европейското образователно и научно пространство, резултати от научни изследвания, дискусии, нови книги и др. Списанието е организатор и съорганизатор на дискусии, кръгли маси, научни конференции, посветени на съвременните проблеми в българското образование и наука, медиен партньор e в международни образователни проекти

 

Очакваме вашите мнения и коментари на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

The articles appearing in this journal are indexed and abstracted in:
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS, SOCIAL SERVICES ABSTRACTS, 
WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS and 
PAIS INTERNATIONAL AND LINGUISTIC AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS

 

The articles from Strategies for Policy in Science and Education
Journal are listed through EBSCOhost Research Databases

 

Strategies for Policy in Science and Education
Journal has been included in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

Strat Scope

Периодика на списанието –
6 книжки годишно.

 

ISSN 1314 – 8575 (Online)
ISSN 1310 – 0270 (Print)

 

Научно-методическите списания на издателство "Аз-буки" можете да намерите в книжарниците на:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски“, 
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Книжарницата на Нацоналния природонаучен музей в София.where bg

epale