Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Стратегии на образователната и научната политика

Научнотеоретично списание

Съдържание

  

2019 година

Стратегии на образователната и научната политика, година XXVII, книжка 2, 2019

Стратегии на образователната и научната политика, година XXVII, книжка 1, 2019 - свободен достъп

 

2018 година

Годишно съдържание на сп. „Стратегии на образователната и научната политика“

Стратегии на образователната и научната политика, година XXVI, книжка 6, 2018

Стратегии на образователната и научната политика, година XXVI, книжка 5, 2018

Стратегии на образователната и научната политика, година XXVI, книжка 4, 2018

Стратегии на образователната и научната политика, година XXVI, книжка 3, 2018

Стратегии на образователната и научната политика, година XXVI, книжка 2, 2018

Стратегии на образователната и научната политика, година XXVI, книжка 1, 2018 - свободен достъп

 

2017 година

Годишно съдържание на сп. „Стратегии на образователната и научната политика“
Стратегии на образователната и научната политика, година XXV, книжка 6, 2017
Стратегии на образователната и научната политика, година XXV, книжка 5, 2017
Стратегии на образователната и научната политика, година XXV, книжка 4, 2017
Стратегии на образователната и научната политика, година XXV, книжка 3, 2017
Стратегии на образователната и научната политика, година XXV, книжка 2, 2017
Стратегии на образователната и научната политика, година XXV, книжка 1, 2017 - свободен достъп

 

2016 година

Годишно съдържание на сп. „Стратегии на образователната и научната политика“
Стратегии на образователната и научната политика, година XXIV, книжка 6, 2016
Стратегии на образователната и научната политика, година XXIV, книжка 5, 2016
Стратегии на образователната и научната политика, година XXIV, книжка 4, 2016
Стратегии на образователната и научната политика, година XXIV, книжка 3, 2016
Стратегии на образователната и научната политика, година XXIV, книжка 2, 2016
Стратегии на образователната и научната политика, година XXIV, книжка 1, 2016 - свободен достъп

 

2015 година

Годишно съдържание на сп. „Стратегии на образователната и научната политика“
Стратегии на образователната и научната политика, година XXIII, книжка 6, 2015
Стратегии на образователната и научната политика, година XXIII, книжка 5, 2015
Стратегии на образователната и научната политика, година XXIII, книжка 4, 2015
Стратегии на образователната и научната политика, година XXIII, книжка 3, 2015
Стратегии на образователната и научната политика, година XXIII, книжка 2, 2015
Стратегии на образователната и научната политика, година XXIII, книжка 1, 2015 - свободен достъп 

 

2014 година

Годишно съдържание на сп. „Стратегии на образователната и научната политика“
Стратегии на образователната и научната политика, година XXII, книжка 6, 2014
Стратегии на образователната и научната политика, година XXII, книжка 5, 2014
Стратегии на образователната и научната политика, година XXII, книжка 4, 2014
Стратегии на образователната и научната политика, година XXII, книжка 3, 2014
Стратегии на образователната и научната политика, година XXII, книжка 2, 2014
Стратегии на образователната и научната политика, година XXII, книжка 1, 2014 - свободен достъп

2013 година
Годишно съдържание на сп. „Стратегии на образователната и научната политика“
Стратегии на образователната и научната политика, година XXI, книжка 6, 2013
Стратегии на образователната и научната политика, година XXI, книжка 5, 2013
Стратегии на образователната и научната политика, година XXI, книжка 4, 2013
Стратегии на образователната и научната политика, година XXI, книжка 3, 2013
Стратегии на образователната и научната политика, година XXI, книжка 2, 2013

Стратегии на образователната и научната политика, година XXI, книжка 1, 2013 - свободен достъп

 

2012 година
Годишно съдържание на сп. „Стратегии на образователната и научната политика“ 
Стратегии на образователната и научната политика, година XX, книжка 6, 2012
Стратегии на образователната и научната политика, година XX, книжка 5, 2012
Стратегии на образователната и научната политика, година XX, книжка 4, 2012
Стратегии на образователната и научната политика, година XX, книжка 3, 2012
Стратегии на образователната и научната политика, година XX, книжка 2, 2012
Стратегии на образователната и научната политика, година XX, книжка 1, 2012 - свободен достъп


where bg

epale