Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Стратегии на образователната и научната политика

Научнотеоретично списание

Профил на списанието

ba03

 „Стратегии на образователната и научната политика“ е научнотеоретично списание, основано през 1993 година, което има за цел да:

- Запознае педагогическите специалисти с управленски функции: директори на образователни институции, експерти от регионалните инспекторати, както и специалисти в общини, с визията за образователната политика на МОН.
- Представя научни анализи и парадигми за развитието на българското образование в европейски контекст за университетски преподаватели и специалисти от научно-образователния сектор в системата на висшето образование.
- Представя стратегическите приоритети в областта на научните изследвания с теоретичен и приложен характер.
- Ориентира педагогическата колегия от всички степени на образователната система за приложение на иновативни образователни практики и връзката им с научната политика на МОН.
- Ориентира изследователите в науката и образователната практика за реализиране на проектни предложения и програми в европейски и национален контекст, закони, държавни образователни стандарти, учебни програми и други документи с препоръчителен и директивен характер, свързани с българската образователна политика.
- Поддържат се постоянни рубрики за политиката в средното и висшето образование, научната политика, интеграцията в европейското образователно и научно пространство, резултати от научни изследвания, дискусии, нови книги и др. Списанието е организатор и съорганизатор на дискусии, кръгли маси, научни конференции, посветени на съвременните проблеми в българското образование и наука, медиен партньор e в международни образователни проекти

 

Очакваме вашите мнения и коментари на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Статиите на Стратегии на образователната и научната политика 
се реферират, индексират и листват в:

 

- Web of Science: Emerging Sources Citation Index

 

- The Philosopher's Index

 

European Reference Index for the Humanities
  and the Social Sciences (ERIH PLUS)

 

- Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

- EBSCOhost Research Databases

 

- Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

 

- SOCIOLOGICAL ABSTRACTS

 

- SOCIAL SERVICES ABSTRACTS

 

- WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS

 

- PAIS INTERNATIONAL AND LINGUISTIC 

 

- LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS

 

Strat Scope

Периодика на списанието –
6 книжки годишно.

 

ISSN 13148575 (Online)
ISSN 1310–0270 (Print)

 

Научно-методическите списания на издателство "Аз-буки" можете да намерите в книжарниците на:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 
Шуменския университет  „Епископ Константин Преславски“, 
Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”,
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Книжарницата на Нацоналния природонаучен музей в София.

 

referred, listed and abstracted in where bg

epale