Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Вестник "Аз Буки"


Обратно към новините

Затваря се вратата пред нерегламентиран прием

Thursday, 07 February 2019

Рубрики: Реформи

Създаването на механизми за избягване на субективизма при вземане на решения за преместването и приема на ученици и запазване интереса на всички обучаващи е залегнало в проект на Наредба за изменение и ...

Прочети още


Квалификацията - по приоритетни теми

Thursday, 30 August 2018

Рубрики: Реформи

Приоритетните направления ще се определят от МОН за всяка година.  Това ще се разпише в Наредба №12, стана ясно по време на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. ...

Прочети още


Знанието е ценност, а оценката – следствие

Friday, 03 August 2018

Рубрики: Реформи

Изменения и допълнения на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, на Наредба № 8 за информацията и документацията за системата на предучилищното и училищното образование, и ...

Прочети още


Как се става професор

Thursday, 31 May 2018

Рубрики: Реформи

... за професорско място в област "Педагогически науки" трябва да има общо 550 точки, като от тях 50 са за дисертационен труд за присъждане на степен "доктор" и 100 - за хабилитационен труд. Още 200 точки ...

Прочети още


Растат предизвикателствата пред учителската професия

Thursday, 01 March 2018

Рубрики: Реформи

Във време, когато ролята на учителите става все по-очевидна, кои са основните предизвикателства, свързани с търсенето и предлагането на хора с тази професия?  Как образователните системи решават проблемите? ...

Прочети още


За плагиатството няма давност

Thursday, 22 February 2018

Рубрики: Реформи

Плагиатството е несъвместимо с академизма и за него няма давност.  Около това се обединиха членовете на парламентарната Комисия по образованието и науката, които в рамките на три дни обсъждаха проект ...

Прочети още


Фронт срещу фалшивите новини

Thursday, 11 January 2018

Рубрики: Реформи

По инициатива на еврокомисаря Мария Габриел ЕК призова интернет платформите за по-ефективен контрол на незаконното съдържание онлайн. Проблемът с генерирането на фалшиви новини и незаконно съдържание ...

Прочети още


17 000 деца жертва на родителски конфликт

Thursday, 07 December 2017

Рубрики: Реформи

17 000 деца у нас са били въвлечени в родителски конфликти и това ги е поставило в риск.  Цифрата за изминалата 2016 г. е показателна, тъй като кризите в семейството рефлектират негативно върху за ...

Прочети още


Лаборатории за креативност

Thursday, 30 November 2017

Рубрики: Реформи

Уникални лаборатории развиват креативността на децата 17 проекта, насочени към учители и ученици, изпълняват учени от БАН. Най-много са тези на Института по математика и информатика, който е и пионер ...

Прочети още


Съвместни усилия връщат децата в училище

Thursday, 23 November 2017

Рубрики: Реформи

24 екипа в шестте общини на област Перник работят по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна ...

Прочети още


Бъдещето принадлежи на ценностните системи

Thursday, 23 November 2017

Рубрики: Реформи

„Образователната система в България като подготвящ фактор за пазара на труда“ – това е темата на семинара, организиран от Двунационалната търговска камара България – Израел. В работата му се включиха ...

Прочети още


Програмирането привлича интереса на поколение XXI век.

Thursday, 23 November 2017

Рубрики: Реформи

... в определените 5 центъра в страната. В Националната програма, приета с решение на Министерския съвет, е заложено включването на поне 200 ученици през настоящата учебна година и успешното завършване с тест ...

Прочети още


Разпознават ли младите коруцията

Thursday, 16 November 2017

Рубрики: Реформи

Международното изследване на гражданското образование (International Civic and Citizenship Education Study, ICCS) проучва как училището и обществото подготвят младите хора за ролята им на граждани.  Осъществява ...

Прочети още


Родители искат повече психолози в образованието

Thursday, 16 November 2017

Рубрики: Реформи

Пред депутати от 2 парламентарни комисии – образователната и за взаимодействие с неправителствените организации те настояват за мандатност за директорите и за шефовете на регионалните управления на образованието, ...

Прочети още


Повече автономия в борбата срещу насилието

Thursday, 09 November 2017

Рубрики: Реформи

По-ясни правила и двукратно облекчение на административни процедури се предлагат в актуализирания Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищното образование.  ...

Прочети още


Предпочитаният избор

Thursday, 02 November 2017

Рубрики: Реформи

 „Основната цел на Концепцията за промени в професионалното образование и обучение е то да стане предпочитаният избор за учениците.“  Това сподели зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова ...

Прочети още


Как да задържиш амбициозните

Thursday, 02 November 2017

Рубрики: Реформи

„Учениците, които бъдат приети в националната програма „Обучение за ИТ кариера“, трябва да бъдат доста мотивирани, тъй като обучението по професията „Приложен програмист“ ще бъде сериозно.  Освен това ...

Прочети още


Да създаваш професия на бъдещето

Thursday, 05 October 2017

Рубрики: Реформи

Зам.-министър Таня Михайлова: "Дълги години на професионалното образование се гледаше като на образование, което приема ученици, неприети на други места. Крайно време е този модел да се разбие, да се промени ...

Прочети още


4500 юноши участват в програмата „Деца и младежи в риск“

Thursday, 28 September 2017

Рубрики: Реформи

Над 4500 младежи и 3500 деца участват в дейностите по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 и изпълнявана в ...

Прочети още


Учи и работи

Thursday, 21 September 2017

Рубрики: Реформи

Четири паралелки с дуално обучение отварят врати на 15 септември в Пловдив.  „Това е идея, по която не сме преставали да работим от години“, пояснява началникът на РУО – Пловдив, Иванка Киркова. Но ...

Прочети още
where en

TUen

epale