Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Брой 42, 2018

България – център за върхови IT технологии

С 29 355 861 лв., от които 85% европейско финансиране, България създава Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии. Над 75% от предвидените средства са за изграждане на свръхмодерна научна инфраструктура.
Партньори са Институтът по информационни и комуникационни технологии, Институтът по математика и информатика, Институтът по механика, Националният институт по геофизика, геодезия и география, Пловдивският университет, МУ – София, УниБИТ. Асоциирани академични партньори са Институтът по статистика и математически методи в икономиката към ТУ във Виена и Фраунхоферовият институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн – Германия. Още 6 високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори.
В рамките на Центъра за върхови постижения ще се работи по 11 научни проекта. Сред тях е и този, свързан с ефективни методи и алгоритми за т.нар. Монте Карло симулации. От дълги години в решаване на големи изчислителни задачи с използване на метода Монте Карло се е ангажирал проф. Иван Димов – съветник на министъра на образованието и науката. Методът Монте Карло често се използва в съвременните суперкомпютри. От дълги години българската школа, която работи и развива тези методи, е сред водещите в света.


Четете повече в бр. 42, 18 – 24 октомври 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where en

TUen

epale