Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Брой 4, 2019

6 пъти по-ниски заплати гонят специалисти зад граница

Шест екипа в Института за изследване на населението и човека към БАН работиха по проблемите за преодоляване на демографската криза у нас. Задачата им е възложена от Министерския съвет. В този брой на в. „Аз-буки“ представяме резултатите на групата по "Демографско развитие и работна сила".
Научният екип отчита, че има външни за страната обстоятелства, които са обективни и на тях трудно може да се повлияе, разказва проф. Кремена Борисова от Института за изследване на населението и човека към БАН, ръководител на работната група. Едното от тях е, че в България заплащането е около шест пъти по-малко от средното за ЕС. Силната конкуренция между развитите страни за привличане на работна сила стимулира допълнително емиграцията.
"Извън тези две най-важни обстоятелства в самото развитие на работната сила, от демографска гледна точка, има няколко негативни тенденции, които се развиват не от вчера и са доста устойчиви - казва проф. Борисова. - Първата е, че заетостта за всички възрастови групи у нас е по-ниска от средното за ЕС. При това в България сме под средното за всяка отделна възрастова група с едно изключение. А то е, че у нас само жените над 55 години имат заетост малко над средната за европейските жени на тази възраст."
В същото време една трета от хората на 15 - 64-годишна възраст са неактивни. "За мен това е следващата тема, която трябва да се проучи сериозно и да се раздели тази голяма група неактивни на отделни подгрупи, тъй като те не са хомогенна маса - казва проф. Борисова. - Мерките трябва да се насочват към конкретни части от групата, тъй като едните са инвалиди, които не могат да работят, другите гледат болен възрастен или малко дете. На тях може да им се предложат гъвкави форми на работно време, като намален работен ден, плаващи часове и т.н., които засега у нас са по-слабо развити, отколкото в Европа."
Учените предлагат и редица мерки, като любопитното е, че от предложените около 50 само за две се изисква допълнително финансиране.

 

Четете повече в бр. 4, 24 – 30 януари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where en

TUen

epale