Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Брой 5, 2019

Вълшебният свят на Странджа

Те ще изучават тънкостите на характерния народен инструмент под ръководството на известния музикант Динко Палазов – солист на Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ – Бургас.
„Сградата на Общинския детски комплекс (ОДК) – Средец, е завършена със средства по трансграничен проект с Турция и като самостоятелна институция отваря врати през юни 2015 г.“, разказва неговият директор Лазар Налбантов. За изминалите малко повече от 3 години в него са разкрити голям брой форми за развиване на интересите, способностите и компетенциите на децата и учениците от общината в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Обхванати са над 400 деца на възраст от 5 до 19 години, като някои от тях са избрали да участват в повече от една форма на извънкласна дейност.
В ОДК – Средец, има кръжок по електротехника, клубове по народни танци и пеене, школа по изобразително и приложно изкуство, театрална група, школа по китара, а сега и по гайда. Освен това комплексът предлага ранно чуждоезиково обучение по английски език в подготвителните групи на 5 – 6-годишните, разполага и с литературен клуб „Знание“. На голям интерес сред децата се радва клуб „Финансов свят“, който е много актуален и запознава подрастващите с началните стъпки на предприемачеството и мениджмънта. В Детския комплекс учениците се обучават по компютърни технологии, танцуват, спортуват, занимават се със стари занаяти като грънчарство и тъкачество.
„Предстои да обявим третия национален конкурс за детска рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография и литература „Шарено петле“ – информира още Налбантов. – Темата тази година е „Вълшебният свят на Странджа“ и се надявам да имаме участници от поне 10 области от страната, за да станем част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН през следващата учебна година.“ През миналата година конкурсът се провежда под надслов „Странджа – зелената врата на Европа“ и в него участват 281 деца от 9 области на страната. Възпитаниците на ОДК участват в множество различни конкурси, а две поредни години са домакини на областното ниво от Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“, част от календара на МОН.


Четете повече в бр. 5, 31 януари-6 февруари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where en

TUen

epale