Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Брой 46, 2018

Делото на Светите братя променя коренно европейската писмена култура

Това казва проф. Светлина Николова, Кирило-Методиевски научен център – БАН. 

Тя е автор на един от четирите прочетени пленарни доклада на Международния конгрес по славистика в Белград.
"Кирило-Методиевото дело е променило коренно конфигурацията на европейската писмена култура с появата си в средата на IX век. Чрез него са направени първите крачки да се въведе като официална писменост за църквата и държавата нова азбука – славянската. Неоспорван факт е и доразвиването на това дело след Кирил и Методий от техните ученици в българската държава и неразривната му връзка с оформянето на националната идентичност на българите. Ето защо и посветените на тази проблематика научни изследвания върху тяхното дело от самото начало на институционалното развитие на българската хуманитаристика след Освобождението през 1878 г. и до момента се развиват много и имат значими постижения, признати от специалистите не само в България, но и от всички европейски страни, в които се провеждат подобни проучвания", коментира тя.
Проф. Николова разказва и за откритата българска катена към Псалтира в български ръкопис от XIV век, който се съхранява в Руската държавна библиотека в Москва. По думите й този кодекс е бил в руските земи още през XVI век. "Самият факт на нейното съществуване ясно показва големия интерес на българските средновековни книжовници към тълкуването на текста на Псалтира. В него е поместен Кирило-Методиевият превод на Псалтира, а не някоя от по-късните му редакции. Моите търсения показаха, че тя е била разпространена и в Русия през XV век. В един руски ръкопис от това време се намира неин препис, почти буквално повтарящ българския текст. Това е ново доказателство за възприемането на българската писмена традиция в руските скриптории от тази епоха", добавя ученият.


Четете повече в бр. 46, 15 – 21 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where en

TUen

epale