Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Az Buki Weekly

Университети и бизнес заедно за икономически растеж

22-02-2018

На 22 и 23 февруари 2018 г. в Националния дворец на културата в рамките на...

Read more...

Трудна за разказване история

22-02-2018

Оцеляването на професионална гимназия по керамика – гара Елин Пелин, е...

Read more...

Назад към добрата практика

22-02-2018

Медицинският университет във Варна е готов да си върне болницата "Св. Марина".

Read more...

Българите подкрепят целите на „Европа 2020“

22-02-2018

Намаляването на дела на младите хора, напускащи училище без никаква...

Read more...

20 000 деца отново ходят на училище

22-02-2018

Два пъти повече деца отпадат от селските училища в сравнение с школата в...

Read more...

Прочит на тракийското наследство

22-02-2018

Уникален проект на Българската академия на науките е събрал в едно усилията...

Read more...

Предучилищно обучение за 4-годишните

22-02-2018

Въвеждането на задължително предучилищно образование за децата от 4-годишна...

Read more...

За плагиатството няма давност

22-02-2018

Плагиатството е несъвместимо с академизма и за него няма давност. 

Read more...

За броколите и мюслито

22-02-2018

Заетите от чужди езици думи често създават затруднения – някои заради...

Read more...

 

 where en

epale

TUen