Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Брой 27, 2018

Хуманитаристиката изгражда личности

За да се разреши проблемът с научната работа във висшите училища, трябва да се регламентира статутът на професора изследовател, твърди проф. д-р Петя Осенова – зам.-декан на Факултета по славянски филологии при СУ „Св. Кл. Охридски“ в интервю за в. „Аз-буки“. 

Професорът изследовател трябва да бъде по-малко натоварен с преподавателска работа. Но за сметка на това в научните си дирения активно да включва студенти, докторанти, специализанти, което всъщност е вид преподавателска работа, защото по този начин пряко участва в подготовката на бъдещите специалисти. Останалите колеги могат да поемат пълна преподавателска натовареност и така да формират заплатите си.
Подобно разделение все още няма. Когато се отчитаме за заплата, всъщност отчитаме натовареността като преподаване, като аудиторна и извънаудиторна заетост. Научната дейност също е важна, но за атестацията. Чрез нея показваме, че имаме силите, капацитета да привличаме проекти, да получаваме допълнително финансиране на проектен принцип. Научните изследвания и резултатите от тях все още не формират заплатата.
Но влиянието им е сериозно. Например, когато спечелим проект, с финансиране от него създаваме екипи за изпълнението му, включваме и външни колеги, участваме в международни форуми, публикуваме.

 

Четете повече в бр. 27, 5-11 юли 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where en

TUen

epale