Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Брой 40, 2018

Творчество в реално време

Учене чрез творческа игра, сътрудничество и преодоляване на страха от грешката е същността на „саундпейнтинг“ – педагогическата стратегия, която е в основата на образователния процес в иновативната паралелка на 78. СУ „Христо Смирненски“ в столичния район „Банкя“. 

Гимназията е сред първите училища с иновативен статут у нас, които прилагат своите нововъведения през миналата учебна година. Освен това 78. СУ „Христо Смирненски“ е единственото в България, което въвежда авторска иновация. „Паралелката в Iг клас работеше по специален учебен план и децата се чувстваха много доволни. Идеята ни е постигнатото от колегата Детелина Георгиева да се надгради и да продължи до завършване на начален етап“, споделя за „Аз-буки“ директорът доц. д-р Весела Неделчева.
Един от приоритетите на иновативното обучение е „Заедно в различието“, затова и в паралелката са включени деца с различни резултати от входящата диагностика. А как прилаганият метод допринася за развитието на речевите и математическите им способности, за изграждане на умение за креативно учене и работа в група, родителите наблюдават и оценяват в поредица от практики при отворени врати. И не само това – те самите се включват в заниманията с децата в поредица съвместни интерактивни задачи. В края на април постигнатото е представено и пред Комисията за иновативното образование към МОН.


Четете повече в бр. 40, 4 – 10 октомври 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where en

TUen

epale