Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Az Buki Weekly

В лабораториите на Космоса

09-11-2018

През януари т.г. в  сп. „Сайънс“ колективът , в който работи и българката...

Read more...

Конвертируемите професии

08-11-2018

Професионалната гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“...

Read more...

Уменията за смятане са добри за здравето

08-11-2018

Те дори са по-силен фактор от равнището на грамотността.  

Read more...

На мода е строителството

08-11-2018

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“...

Read more...

Не можем да променим днешните родители, но трябва да променим утрешните

08-11-2018

В това е убеден министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. 

Read more...

Полските музеи като класни стаи

08-11-2018

Съвременните музеи с интерактивни експозиции отдавна са загърбили...

Read more...

Школо с дълбоки корени

08-11-2018

120-годишен юбилей отбелязва ПГ по селско стопанство „Царица Йоанна“ в...

Read more...

Природните науки са забавни

08-11-2018

В това се убедиха участниците и гостите на фестивала „Наука на сцената 7“ в...

Read more...

Хайде да ядем деца!

08-11-2018

Ето един популярен пример, който демонстрира важната роля на запетаята:...

Read more...

 

 where en

epale

TUen