Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Брой 45, 2018

Школо с дълбоки корени

120-годишен юбилей отбелязва ПГ по селско стопанство „Царица Йоанна“ в Пазарджик. 

Тя посреща празника с обновена сграда и реализиран план-прием. „Отбелязваме юбилея като гимназия, която дава средно образование и професионална квалификация I, II и III степен и осигурява продължаващо обучение – преквалификация, повишаване на квалификацията и придобиване на правоспособности“, споделя за „Аз-буки“ директорът инж. Георги Гатев. И допълва, че екипът на училището се стреми да осигури качествено обучение на своите възпитаници, което да ги прави мобилни и в крак с потребностите на пазара на труда.
Честването на годишнината преминава под мотото „Смел полет на силни криле – от здраво дърво с дълбоки корени!“. В него са включени редица конкурси и спортни изяви. Ще бъдат засадени и нови дръвчета в училищния двор, а на входната алея от пшеница ще бъде оформен надпис „120 години“. „Кулминацията е на 13 ноември, когато в актовата зала на реновирания учебен корпус ще има празнична програма с презентация, танцови изпълнения, много гости и музика“, разказва директорът.
През настоящата учебна година в школото има общо 458 ученици, обхванати в 13 паралелки в дневна форма и в 4 паралелки в задочна форма на обучение. Те се обучават по професиите „Техник на селскостопанска техника“, „Техник в лозаро-винарството“, „Монтьор на селскостопанска техника“, „Фризьор“ и „Икономист“. По думите на инж. Гатев през последните години има ръст в приема, като все повече ученици откриват в гимназията началото на своето призвание и бъдеще.

 

Четете повече в бр. 45, 8 – 14 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where en

TUen

epale