Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Az Buki Weekly

Основното трябва да е задължително

16-05-2019

Основното образование - задължително по Конституция, заяви вицепремиерът...

Read more...

Учи български, за да успееш в родината си

16-05-2019

Олимпийска студентска надпревара по грамотност с подкрепата на "Аз-буки". 

Read more...

Науката освен забавна може да е и романтична

16-05-2019

Това показаха финалистите в "Лаборатория за слава -  Fame Lab 2019". 

Read more...

Професионалното образование става все по-привлекателно

16-05-2019

Такива са близо 60% от паралелките според план-приема за 2019/2020 г.

Read more...

Положителното CV на България

16-05-2019

В момента ¼ от изследователите у нас работят в институтите на БАН, но са...

Read more...

Истории на кръстопът

16-05-2019

Празници и делници на сънародниците ни в Кипър. 

Read more...

Директори с наградата на МОН "Св. Иван Рилски"

16-05-2019

Призовете се дават за опазване на традициите и прилагане на иновативни методи. 

Read more...

Модерна лаборатория обединява наука и бизнес

16-05-2019

Новата инфраструктура се намира в два института на БАН. 

Read more...

Доходите намаляха благодарение на кризата

16-05-2019

Благодарение на е сложен предлог за изразяване на причинни отношения. 

Read more...

 

 where en

TUen

epale