Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Новини 2017

Пълни отличници стават магистри

Пълни отличници са сред първите записали се в образователно-квалификационна степен „магистър“ за редовна форма на обучение по държавна поръчка в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. 

Read more...

Пълни отличници стават магистри (2)

Пълни отличници са сред първите записали се в образователно-квалификационна степен „магистър“ за редовна форма на обучение по държавна поръчка в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. 

Read more...

Чужденци тропат в 7/8 такт

Тазгодишните участници в семинара на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство са от 4 континента. „Раменете ви трябва да се докосват. 

Read more...

Дават 2,8 млн. лв. за още уроци

Средствата се предоставят от МОН за обща и допълнителна подкрепа. 

Read more...

Музикантите ни са съвършени

В това е категоричен Найден Тодоров – директор на Софийската филхармония. 

Read more...

Знанието е ценност, а оценката – следствие

Изменения и допълнения на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, на Наредба № 8 за информацията и документацията за системата на предучилищното и училищното образование, и на Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование (и трите приети през 2016 г. – б.а.) предлага Министерството на образованието и науката. 

Read more...

„Музейно училище“ в Габрово

Националният музей на образованието и Регионалното управление на образованието – Габрово, започват партньорска инициатива за създаване на Национална платформа и център „Музейно училище“ в НМО – Габрово, ориентирани към добрите музейно-педагогически практики.

Read more...

От 15 септември в над 330 неделни училища по света ще звучи българска реч

18 нови български неделни училища в чужбина ще отворят врати през новата учебна година. 

Read more...

Обществата ни са свързани повече отвсякога

 Н. Пр. Том ван Орсхот посланик на Кралство Нидерландия сподели "Страните ни са силни партньори в НАТО и ЕС" в интервю за вестника.

Read more...

На „училище“ в света на Хигс бозона

За десети път български преподаватели заминават за обучение в ЦЕРН. 

Read more...where en

TUen

epale