Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Брой 3, 2017

Време е за финансовите стандарти

Отрасловият съвет одобри проекта за заплащане на учителския труд.

В отрасловия съвет към Министъра на образованието и науката започна обсъждането на два от общо трите последни държавни образователни стандарта съобразно Закона за предучилищното и училищното образование – за нормиране и заплащане на труда и за финансирането на институциите в системата. Социалните партньори решиха проектът на стандарт за финансирането на институциите да бъде допълнен в някои детайли. Зелена светлина те дадоха на стандарта за нормиране и заплащане на труда. Според него за учебната 2017/2018 г. при възлагането на по-ниска от минималната норма преподавателска работа на педагозите от основните училища основната им работна заплата може да не се намалява. Това е свързано с факта, че от тази учебна година основно образование вече ще се завършва в VII клас, а това силно редуцира часовете по български език и литература, математика, чужди езици, информационни технологии, майчин език, по специализирана подготовка в областта на изкуствата, както и часовете на преподавателите по природни науки, философия, религия, гражданско образование. Годишно учителите ще трябва да покрият минимум от 648 ч. Учителската длъжност в прогимназиален етап по музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, труд и техника и т.н. е с минимум 700 часа годишно. А педагозите, които работят с деца с проблеми, седмично ще се ангажират по 21 часа с тях. Учителите в детските градини и в подготвителните групи са с 30 часа седмична заетост, а колегите им по музика – с 24 часа седмично. Минимум 21 часа седмично е предвидено да имат учителите в начален етап, а колегите им по чужд език за цялата година трябва да имат хорариум от поне 648 часа. Педагогическите съветници, психолозите, ресурсните учители са с 30 часа седмична ангажираност.

Четете повече в бр. 3, 19 – 25 януари 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where en

TUen

epale