Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Брой 44, 2017

Делегирани бюджети за равен старт в училище

„Разпределението на средствата трябва да осигурява равни възможности на образователните институции да осъществяват учебен процес и да осигуряват „равен достъп до образование“.

Read more...

Предпочитаният избор

 „Основната цел на Концепцията за промени в професионалното образование и обучение е то да стане предпочитаният избор за учениците.“ 

Read more...

Великотърновци: Тук кипи живот

„В града имаше два хотела, само единият търсеше за стаж учениците ни. 

Read more...

Да заложиш на иновациите

Общежитие с прекрасни условия предлага от тази учебна година Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ в Свищов. 

Read more...

Как да задържиш амбициозните

„Учениците, които бъдат приети в националната програма „Обучение за ИТ кариера“, трябва да бъдат доста мотивирани, тъй като обучението по професията „Приложен програмист“ ще бъде сериозно. 

Read more...

Бъдещето на България е много обещаващо

Български студенти могат да участват в образователни стипендиантски програми, финансирани от правителството на Индонезия, които са част от мерките за подобряване на нашите двустранни отношения. 

Read more...

Изкуство без граници

Театрални и танцови спектакли, музикални конкурси,  изложби и научни сесии са сред акцентите в програмата на X националeн студентски фестивал на изкуствата. 

Read more...

100 Айфелови кули от информация годишно

Приблизително 600 милиона пъти в секунда се сблъскват елементарни частици в Големия адронен ускорител, който работи в ЦЕРН – една от най-големите научни лаборатории в света. 

Read more...

Банкова сметка в лева

В банкови документи и в специализирани издания получиха разпространение изразите банкова сметка в лева, разплащане в лева, например:

Read more...where en

TUen

epale