Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Брой 2, 2019

Сърцето на Сливен

Над 8000 регистрирани читатели всяка година, повече от 146 000 посещения и 286 000 заети материала – това е равносметката на Регионалната библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен.

Културният институт притежава уникален фонд с над 358 000 библиотечни единици и успешно съчетава традиционни дейности и новаторски форми за представяне на българската и световната литература.
В Библиотеката е изграден и модерен дигитален център, в който успешно се реализира програма за опазване на книжовното наследство на региона. Работи се активно за постигане на европейски стандарти, създават се успешни партньорства в страната и чужбина, раждат се нови инициативи. Признание за работата на екипа на Библиотеката са и думите на известния български писател и поет Георги Константинов: „Ако България е държава на духа, то Сливен е една от нейните най-силни духовни крепости. И най-отпред е библиотека „Сава Доброплодни“.“
„Библиотеката е културно пространство, в което се представят достиженията на националната и световната култура – казва Росица Петрова. – Тя е свободна територия за всички, затова реализирането на програми и проекти, свързани с интегриране на малцинствата, на хората с увреждания и гражданското участие, е наша важна цел. Основен приоритет в нашата работа е и превръщането на Библиотеката в любимо място за учене и забавления на децата. Създаването и развитието на навици за четене от най-ранна възраст и увеличаването на броя на четящите деца са наши водещи цели.“

 

Четете повече в бр. 2, 10 – 16 януари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where en

TUen

epale