Ministry of Education and Science

 

Az Buki National Publishing House for Education and Science


 

Достъп до обществена информация

Служителят  на  НИОН  „Аз-буки”,  изпълняващ  функциите  на  завеждащ„Човешки ресурси”, отговаря за приемането на заявления за достъп до общественаинформация, както и за връчване на информацията по конкретно заявление.

 

Заявления  за  достъп  до  обществена  информация  се  подават  в  офиса  наиздателството, по  пощата,  или  по  електронен  път.  Независимо  от  начина  назаявяване  на  достъпа  до  обществена  информация,  получаването  става  следзаплащане на услугата.

 

Телефон за информация: 02 425 0470

 

icon Заявление за достъп до обществена информация



where en

TUen

epale