Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

 

Проект „Училище в музея“

 

Идентифициране и противодействие на проблема за загубата на мотивация и отпадането на ученици от системата на образованието.

Училища-участници:
- 172. Обединено училище „Христо Ботев” - с. Гниляне, общ. София-град
- 89. ОУ „д-р Христо Стамболски” – кв. „Дружба“, общ. София-град
- 75. ОУ „Тодор Каблешков” – кв. „Факултета“, общ. София-град

 Виж повече>>>


 

logo zaedno

Проект "Заедно напред"

 

Провокиране на интереси по осигуряване на качествено образование,
обхващане и задържане в образователната система на учениците
от ромския етнос в ОУ „Васил Левски” в с. Новачене, ОУ „Васил Левски”
в гр. Ботевград и ОУ „Кирил и Методий” в гр. Ихтиман

 Виж повече>>>


 

RM

Проект "Открытая линия",


осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд "Руский мир".

Подготовка и провеждане на майсторски класове на тема:
"Нови тенденции и практики при преподаване на руски език
в чуждоезикова среда"


UnKnown 

"Не-Познати в София"


Възстановяване на Мемориала на Незнайния четник от Хвърковатата чета
на Бенковски под връх "Половрак" в Лозен планина


NELLII - Мрежа за инициативи и информация за учене през целия живот
NELLII - Network for Effective Lifelong Learnig Initiatives and Information in Bulgaria
NELLII № 521362-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA1
 logo nellii

Компендиум
Добри практики от празниците на ученето
през целия живот в цялата страна 2012

 Анкета

fni logo

 

Подкрепа при издаване в хартиен вид
на научно-методическа литература


 where bg

epale