Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

„Училище в музея“ се осъществява от НИОН „Аз-буки“ с подкрепата на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – договор БС – 33.17-1-005/26.09.2018


icon Резюме на проекта>>>where bg

epale