Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Научно-методически списания на Национално издателство "Аз-буки"

strat01
Стратегии на образователната
и научната политика

Научно-методическо списание                           
bel
Български език
и литература
                              
Научно-методическо списание
ChEO
Чуждоезиково
обучение
                                                      
Научно-методическо списание


Философия
Научно-методическо списание

history
История
Научно-методическо списание
Math
Математика и информатика
Научно-методическо списание


Педагогика
Научно теоретично и методическо списаия

ChEO
Химия. Природните науки в образованието
Научно-методическо списание
vocedu
Професионално образование
Научно-методическо списание

Най-високо признание за българска периодикаwhere bg

epale