Екип

Министерство на образованието и науката
НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  „АЗ-БУКИ”

Директор:
Емил Спахийски

Заместник-директори:
Стоян Стоянов
Венцислав Генков


НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА „АЗ-БУКИ”

РЕДАКТОРИ:
Д-р Зина Соколова (z.sokolova@azbuki.bg)
Д-р Диляна Кочева (d.kocheva@azbuki.bg)
Стела Маринова (s.marinova@azbuki.bg)
Симона Николова
(s.nikolova@azbuki.bg)

РЕПОРТЕР:
Мария Парликова (m.parlikova@azbuki.bg)

РЕКЛАМА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: izdatelstvo.mon@azbuki.bg

СТИЛИСТ-КОРЕКТОР:

Анелия Врачева (a.vracheva@azbuki.bg)

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН:

Иван Шопов (i.shopov@azbuki.bg)
Иво Христов (i.hristov@azbuki.bg)
Петър Владов (p.vladov@azbuki.bg)

ФОТОРЕПОРТЕР:

Олег Попов (o.popov@azbuki.bg)

АБОНАМЕНТ: 0700 18 466 (abonament@azbuki.bg)

КОРЕСПОНДЕНТИ В СТРАНАТА:

Белене – Ралица Господинова 0887 418 349
Велико Търново – Здравка Маслянкова 088 6653255
Видин – Борислава Борисова (vidinster@gmail.com)
Ловеч – Жанина Илиева 0877 209 597
Пловдив – Деляна Лукова 0887 271 712
Смолян – Ангел Добриков 0889 703 271
Кюстендел – Северина Димитрова 0895 789 515
Шумен – Светлана Крумова (srkrumova@gmail.com)

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ И ТЕОРЕТИЧНИ СПИСАНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВО „АЗ-БУКИ”

Дизайн на кориците: Ива Батаклиева
Графичен дизайн: Иван Шопов
Стилист-коректор: Анелия Врачева
Консултант по наукометрия: д-р Савина Кирилова


Научно-методическо списание „Български език и литература”

Главен редактор
Проф. д.п.н. Галя Христозова
Бургаски свободен университет

Научен редактор
Д-р Мая Падешка

bel@azbuki.bg


Българско научнотеоретично и методическо списание „Педагогика”

Главен редактор
Проф. д-р Румяна Пейчева – Форсайт
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Научен редактор
Любомира Христова

pedagogy@azbuki.bg


Научно-методическо списание „История”

Главен редактор
Чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев
БАН, Икономически университет – Варна

Научен редактор
Д-р Албена Симова

history@azbuki.bg


Научно-методическо списание „Математика и информатика”

Главен редактор
Д-р Красимир Манев

Научен редактор
Наталия Нешева

mathinfo@azbuki.bg


Научно-методическо списание „Обучение по природни науки и върхови технологии”

Главен редактор
Проф. д-р Боян Кулов

Научен редактор
Д-р Савина Кирилова


Научно-методическо списание „Професионално образование”

Главен редактор
Проф. д-р Тоня Георгиева
Аграрен университет – Пловдив

Научен редактор
Красимира Дечева

vocedu@azbuki.bg


Научно-методическо списание „Стратегии на образователната и научната политика”

Главен редактор
Акад. проф. дтн Христо Белоев 
Русенски университет „Ангел Кънчев“

Научен редактор
Д-р Албена Симова

strategies@azbuki.bg


Научно-методическо списание „Философия”

Главен редактор
Проф. д.ф.н. Владимир Градев 
Софийски университет „Св. Клиимент Охридски“

Научен редактор
Д-р Силвия Петрова

philosophy@azbuki.bg


Научно-методическо списание „Чуждоезиково обучение”

Главен редактор
Проф. д-р Димитър Веселинов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Научен редактор
Д-р Силвия Петрова

foreignlanguages@azbuki.bg

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.