Предишни заглавия: Математика и физика (1958 – 1976 г.), Обучението по математика (1977 – 1988 г.) и Обучението по математика и информатика (1989 – 1994 г.).

ISSN: 1310–2230 (Print), 1314–8532 (Online)

Главен редактор: проф. д-р Красимир Манев, Департамент Информатика на НБУ
Научен редактор: Наталия Нешева
Е-mail: mathinfo@azbuki.bg

Списание „Математика и информатика” е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий”. Стремежът на редколегията е да съчетае в хармонично единство знанието, ученето и технологиите с надеждата да илюстрира идеята, че едно от най-важните приложения в науката е образованието. Освен материали, отразяващи добрите традиции в преподаването на математика и информатика у нас, в списанието се третират проблеми, свързани с иновативни образователни стратегии.

На страниците му намират място разработки в рамките на престижни европейски проекти, чиито автори са международни експерти, български учени, учители и дори ученици, правещи първите си стъпки в науката. Дискутират се идеи и добри практики за интегриране на математиката, информатиката и информационните технологии с цел да се насърчи изследователският подход в учебния процес.

Основни рубрики са: „Ние и светът”; „Математическото образование по света”; „Международни проекти”; „Математика & Информатика”; „Учебни програми. Учебници”; „Въпроси на преподаването”; „Извънкласна работа”; „Научнопопулярен отдел”; „Проучвания. Резултати”; „Дискусии”; „Олимпиади. Състезания”; „Конкурсните изпити по математика и информатика”; „Ако работите с малките ученици”; „Из историята на математиката”; „Наши учени. Наши учители”; „За студентите”.

Периодика на списанието: 6 книжки годишно
0.2 (2022)                                Q4 (2022)
Impact factor                            Rank by JCI

Статиите на „Математика и информатика” се реферират и индексират в:

– Web of Science: Emerging Sources Citation Index

– European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCOhost Research Databases

– Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

Статиите на сп. „Математика и информатика“ се реферират и индексират в:

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.