Структура

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки” издава седмичника „Аз-буки” и девет научно-теоретични списания.

 Седмичникът „Аз-буки”

е правоприемник на „Училищен преглед” от 1896 г. – първото официално издание на Министерството на просвещението. По-голяма част от тиража се разпространява чрез абонамент в училища, университети, библиотеки, издателства, държавни и местни институции. Вестникът е с абонати и зад граница – български организации, културни центрове, училища.

 


 

„Български език и литература” е създадено през 1958 г. с цел да способства за обновяване и усъвършенстване на учебния процес по български език и литература. Водещ принцип на списването е да предоставя на аудиторията както текстове с методическа проблематика, така и актуални за учебното съдържание по български език и литература в среднообразователните училища лингвистични и литературоведски изследвания.

Периодичност: 6 книжки годишно.

 


„Стратегии на образователната и научната политика“ представя научни анализи и парадигми за развитието на българското образование в европейски контекст. Публикува стратегическите приоритети на МОН в областта на научните изследвания и визии за образователни политики. Информира педагогическата колегия за иновативни образователни практики. Ориентира ангажираните в образователната система към европейски и национални проектни предложения и програми.

Публикува и коментира закони, държавни образователни стандарти, учебни програми и други документи, свързани с българската образователна политика.

Периодичност: 6 книжки годишно.

 


 

„Педагогика” е издание, обединяващо изследователските сфери на няколко педагогически направления. Целта е да се постигне пълен отговор на въпроси, свързани с потребностите и интересите на подрастващите, с тяхното възпитание и обучение. Акценти са проблемите на средното и висшето образование, квалификацията на учителите, прилагането на съвременни стратегии и технологии в организирането на педагогическото общуване. Списанието следва близо 100-годишна традиция да представя актуални научни изследвания и да бъде трибуна за дискусии и иновативни методически предложения.

Периодичност: 9 книжки годишно.

 


 

„Професионално образование” информира в областта на професионалното и гражданското образование, ориентиране, реализиране и подготовката на младите хора за пазара на труда. Специализираното издание осигурява среда за обсъждане на идеи и резултати от изследвания в областта на педагогика на обучението в различните професионални направления. Представя актуални теоретични аспекти на науката и изяви на изследователи в сферата „Учене през целия живот”.

Периодичност: 6 книжки годишно.

 


 

„Чуждоезиково обучение” е най-старото излизащо без прекъсване българско лингводидактическо научно издание, което се реферира системно от Института по научна информация на Руската академия на науките. В него се публикуват статии, обзори, научни съобщения, рецензии, хроники, посветени на съвременните и класическите езици, култури и образователно дело. В редакцията се приемат ръкописи на основните европейски езици.

Периодичност: 6 книжки годишно.

 


 

 „Философия” е издание, в което разработките се съотнасят към разнообразни културни и научни дисциплини. Проблематиката на списанието е свързана с динамиката на научното знание и на реалностите в глобалния свят.

Периодичност: 4 книжки годишно.

 


 

„Математика и информатика” излиза от 1958 г., като продължител на сп. „Математика и физика“. Публикува материали, които представят опита, традициите и проблемите на образованието по математика, информатика и информационни технологии. Акцент са квалификацията на учителите и подготовката на студентите. Отразява национални и международни постижения на български ученици, студенти и учители. Отбелязва важни научни и педагогически прояви, конкурси…

Периодичност: 6 книжки годишно.

 


„История” представя моменти и резултати от научните изследвания на националната, регионалната и общата история от древността до днес. Изданието е структурирано в тематични рубрики, обхващащи различни области на историческата наука и ориентирани към нейните практически връзки с българското образование и обучение. Освен към творци, преподаватели, студенти, ученици текстовете на „История” са насочени и към любители на историческото познание.

Периодичност: 6 книжки годишно.

 


 

Природни науки в образованието (ChemistryBulgarian Journal of Science Education) e първото в България мултидисциплинарно списание в науката за образованието. Негов предмет е теорията и методологията на преподаването и обучението по природните науки (астрономия, биология, география, физика и химия) във всички образователни степени. Списанието е включено в световната система за рефериране, индексиране и оценяване – неговите статии се реферират и индексират в Chemical Abstracts, Google Scholar и SCOPUS.

Периодичност: 6 книжки годишно.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.