Национално издателство „Аз-буки“

е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на образованието и науката.
Издател е на Националния седмичник за образование и наука „Аз-буки” и девет научно-методически списания.

Специализираните списания са с над 50-годишна история. Публикуват текстове с научна стойност – задължителни публикации за специализанти, докторанти, за клас-квалификации, научни изследвания и критики на изследователи и преподаватели.

 

Аудитории:

Вестник „Аз-буки” и научните списания се разпространяват основно чрез абонамент в училища, университети, държавните и общински институции, научноизследователски организации, културни центрове, включително и на български общности в чужбина.

Ръководителите на повечето от посочените институции имат правото сами да извършват процедури по избор на доставчици на услуги за основни и спомагателни дейности, включително банкови, застрахователни услуги. Вестникът задължително се архивира във всяко учебно заведение и се използва като справочник със среден живот 2,1 години.

Проучванията показват, че един брой на в. „Аз-буки“ се чете средно от 22,8 човека в съответното публично учреждение. Читатели са хора с гарантирани доходи в размер, по-висок от средния за страната.

 

Потенциални читатели:

В сферата на детските градини работят 19 600 души. Учебни занятия се водят в 2096 общообразователни училища.
Броят на учениците е 615 600. Учителите, включително директорите с преподавателска заетост, са 47 200.
В училищата за деца със специални образователни потребности работят близо 1000 учители и 464 възпитатели.
В професионалното образование са ангажирани 13 800 учители, а учащите се са 161 500. Броят на преподавателите
в университетите и специализираните висши училища е 21 100.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

bg_BG
en_US bg_BG